Hamarregionen Næringsforum ble formelt opprettet i april 2013 ved at Hamarregionen Utviklings kommunale forvaltningsdel ble skilt ut som et vertskommunesamarbeid og beholdt navnet Hamarregionen Utvikling (HrU), parallelt med at foreningsdelen ble besluttet videreført under navnet Hamarregionen Næringsforum (HrN). Medlemmene ble samtidig flyttet over fra HrU til HrN.

Næringsforumet har som formål å fremme regional utvikling og næringslivets interesser i Hamarregionen. Forumet er partipolitisk nøytral, men kan ha en næringspolitisk tilnærming i sitt arbeid. Det kan være alt fra å sette dagsorden til å arrangere møteplasser for utveksling av kunnskap og interesser.

HrN har ingen ansatte, men samarbeider tett med HrU, blant annet gjennom at de er forumets sekreteriat. Forumet er åpent for bedrifter, næringsforeninger, organisasjoner og offentlige/halvoffentlige institusjoner med tilknytning til næringslivet i Hamarregionen. Pr 1.1.2017 hadde forumet 230 medlemmer. Forumets styre møter jevnlig HrUs politiske nemd, blant annet for å fremme medlemmenes interesser i næringspolitiske saker.

Styret for 2017/2018 består av:

Kristin Børresen, Graminor, styreleder

Mobil 95083916, mail kristin.borresen@graminor.no

Arild Halvorsen, Fabelaktiv, nestleder

Mobil 95109306, mail arild.halvorsen@fabelaktiv.no

Truls Røise, Oculos, styremedlem

Mobil 90665909, mail truls@oculos.no

Magne Nordgård, The Assessment Company, styremedlem

Mobil 93480330, mail magne.nordgård@theac.no

Catharina Bøhler, Pegasus Sarepta Studio, styremedlem

Mobil 92469591, mail catharina.bohler@sareptastudio.com

Gaute Nøkleholm, Romedal og Stange almenning, styremedlem

Mobil 41442992, mail gaute.nokleholm@rasa.no

 

Valgkomité:
Eli Bryhni, leder, Hamarregionen Utvikling
Ingunn Børresen, Norsk Tipping
Geir Thomassen, BoligPartner